Accountantskantoor Kubus Dordrecht

Kubus Dordrecht

Op zoek naar een goed accountantskantoor in Dordrecht? Kubus Dordrecht helpt u verder. Kleine ondernemingen kunnen voor de meeste diensten natuurlijk prima terecht bij een gewoon administratie- of boekhoudkantoor. Het kan echter ook voorkomen dat je een accountantskantoor nodig hebt, bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van een Niwo-, SGR- of subsidiebeoordelingsverklaring. Hiervoor hoef je niet naar zo'n heel groot accountantskantoor, je kunt hiervoor namelijk ook prima bij de Kubus accountant terecht.

Ook wanneer je als ondernemer langzaam tegen een groter formaat aan begint te groeien, kan het raadzaam zijn om over te stappen van een boekhoudkantoor naar een accountantskantoor. De specialisten van Kubus kunnen je hier goed over adviseren. Zij kennen door ons grote netwerk beide takken van sport heel goed. Kubus biedt altijd de best passende financiële dienstverlening en altijd tegen een hele aantrekkelijke prijs.

Klachtenregeling

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht staat voor kwaliteit. Dat dragen we graag uit. Binnen onze organisatie doen we er alles aan om die kwaliteit te waarborgen. Waar gewerkt wordt, worden echter fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het klachtenformulier. Deze kunt u per mail opvragen via ton.spruit@kubus.nl. U ontvangt dan het klachtenformulier en een afschrift van onze klachtenprocedure.

Klachtenprocedure KUBUS Coöperatie

Indien onze klachtenprocedure niet leidt tot een toereikende oplossing, kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de KUBUS Coöperatie.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is geldig naast onze klachtenprocedure. De klokkenluidersregeling richt zich op (dreigende) misstanden door onze organisatie en/of onze medewerkers. De uitvoering van de klokkenluidersregeling is in handen van het Accountantscollectief van KUBUS. Dit collectief wordt gevormd door de bij de KUBUS organisatie samenwerkende accountants. Een afschrift van deze regeling kunt u vertrouwelijk verkrijgen bij de heer A.L. Spruit (ton.spruit@kubus.nl), of bij een van de andere bij de KUBUS organisatie aangesloten accountants.

afbeelding accountantskantoor Kubus Dordrecht

Onze accountants kunnen je uitstekend vertellen welke verplichtingen je hebt met jouw ondernemingsvorm. Met het omvangrijke Kubus-netwerk kan jouw adviseur je in alle gevallen helpen aan de juiste verklaring. Vraag hieronder informatie of een offerte aan.