MVO

Bij Kubus gaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om een balans binnen drie kaders; de drie P’s: Planet, People en Profit. Vaak wordt gedacht dat MVO alleen staat voor bewust bezig zijn met het milieu, maar ook de mensen en onze omgeving geven wij extra aandacht. Goed zijn voor je mensen en omgeving, en transparant en eerlijk met je winst om gaan, gaan bij Kubus hand in hand.

De Stichting Kubus helpt! is een stichting die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleert. Op initiatief van voorzitter Wim van de Ven dragen diverse Kubus leden een steentje bij aan een eerlijke maatschappij en een gezonder milieu, door en voor de leden.

Stichting La Vecina realiseert in de wijk La Boquila, Cartagena in Colombia een onderwijsproject. Kinderen uit deze achterstandsbuurt krijgen basisonderwijs in kleine groepen, psychologische bijstand en een dagelijkse warme maaltijd, tezamen met andere zaken die voor ons vanzelfsprekend lijken. Hierdoor krijgen de kinderen een kans op een betere toekomst. Wij steunen van harte de activiteiten van de stichting.

  • Planet
  • People
  • Profit